Ekonomi

Elevkårens bankgironummer är: 5639-9322.

För betalningar beträffande SÄG:s Spex ska bankgironummer 383-6913 användas.