Förtroendevalda

STYRELSEN
Vi i elevkårsstyrelsen är de som har ansvaret för att allting inom elevkåren ska fungera. Detta innebär att vi arbetar med väldigt många frågor. En styrelse brukar beskrivas genom att deras främsta uppgift är att ha hand om ekonomin. Men förutom att sköta ekonomin gör vi en massa andra saker. Vi skriver avtal med skolfoto- och studentmösseföretag, har ledningsmöten där vi framför våra medlemmars åsikter, stöttar våra klubbar, har kontakt med media, informerar om allt kul som händer på skolan, fixar affischer och evenemang, och mycket mer!

Elevkårens medlemmar är det allra viktigaste i en elevkår. Elevkåren finns till för att göra er skolgång till en superrolig och givande tid som ni alltid kommer minnas. Vi har som mål att det är ni medlemmar som ska ansvara, i så stor utsträckning som möjligt, för olika events och upptåg. Det är sedan vi i styrelsen som hjälper er att komma vidare från er awesome idé till ett verkligt genomförande. Tveka inte att ta kontakt med oss, vi vill inget hellre än att stå till tjänst och hjälpa till!

VALBEREDNINGEN
Valberedningen är en förtroendegrupp som har som uppgift att samla fram kandidater till elevkårens styrelse, valberedning och revisorer. Valberedningen ska sedan jämföra dessa olika kandidater och ta fram ett förslag till årsmötet. Valberedningens förslag ska vara tillgängligt för alla medlemmar senast femton skoldagar innan årsmötet, tillsammans med information om alla sökande.

REVISOR
Revisorerna har till uppgift granska styrelsens arbete samt elevkårens ekonomi. De ska också vara väl inlästa på elevkårens stadgar och fungera som sakkunniga i stadgefrågor. Till årsmötet ska revisorerna författa en revisionsberättelse över verksamheten och ekonomin. Det åligger dem att sedan till- eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas styrelsen. Revisor ska vara myndig till nästa årsmöte.