INLÄGG

Att skriva en motion - exempel


Skrivet av Ebba Alström - 2017-03-02 20:14:03

Exempel på en motion

 

En motion är ett förslag från en medlem. Exempel på sådana förslag är exempelvis verksamheter styrelsen borde arrangera, ett ställningstagande kåren borde ta, förslag på medlemsavgift eller en kampanj.

 

En motion består av tre delar:

 

1.    Ett stycke som formulerar det problem medlemmen upplever, ett yrkande

2.    Ett stycke som formulerar medlemmens förslag på lösning

3.    Ett stycke sär lösningen formuleras till en eller flera så kallade att-satser som går att rösta för eller mot.

 

Se exempel:

Förslag angående vegetarisk mat

 

I dagsläget serveras aldrig vegetarisk mat till samtliga elever. Detta gör att många äter kött varje dag, även om de inte skulle ha något emot att äta vegetariskt någon gång ibland. Detta påverkar skolans ekonomi och miljön på ett negativt sätt.

 

Jag föreslår således att elevkåren arbeta för att en vegetarisk dag i veckan ska instiftas.

 

Jag yrkar
att elevkåren verkar för instiftandet av en vegetarisk dag i veckan

 

 

Motionssvar

 

En motion kräver även ett motionssvar från styrelsen, där de yttrar sig om det lagda förslaget. Ett exempel på ett motionssvar är:

 

Motionssvar från styrelsen angående ”Förslag på vegetarisk mat”

 

Styrelsen anser att motionen lyfter fram en viktig poäng, som även ligger i linje med elevkårens verksamhet – att skapa en bättre skola.

 

Styrelsen föreslår
att årsmötet bifaller motionen i sin helhet